Mannerheimintie 93, 00270 Helsinki

puh. 09 2413562

ravintola(at)whitelady.fi

Olemme avoinna:
KE -PE klo 16-21
LA klo 13-21 / SU klo 13-19

Keittiö sulkeutuu tuntia aikaisemmin.
 
  • Kanta-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Kanta-asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 18.5.2018

1. Rekisterin ylläpitäjä

Ravintola White Lady Oy
Y-tunnus 0195834-1
MANNERHEIMINTIE 93
00270 HELSINKI
Puhelin (09) 2413562

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

Ravintola White Lady asiakaspalvelu ravintola(at)whitelady.fi, (09) 2413562
Juha Lecklin, juha(at)whitelady.fi

3. Rekisterin nimi

Ravintola White Ladyn kanta-asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöönpaneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

•   tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen
•   sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
•   asiakassuhteemme hoitaminen, mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen yhtiömme omissa verkkopalveluissa
•   yhteydenottojen hoitamiseksi

5. Mitä tietoja käsittelemme?


Käsittelemme kanta-asiakasrekisterin yhteydessä vain seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

•   rekisteröidyn yhteystieto on nimi ja sähköpostiosoite*

Tähdellä merkitty henkilöön liittyvän tiedon antaminen on edellytys kanta-asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavaa henkilötietoa emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja vain rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä sähköisesti whitelady.fi-sivustolla olevan lomakkeella tai manuaalisella kanta-asiakaslomakkeella. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Ei tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?


Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä kanta-asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Asiakkaan itse luovuttama sähköpostiosoite kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokanta ja varmuuskopio tiedostosta sijaitsee lukitussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat kanta-asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.Kanta-asiakkaaksi rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti omalla allekirjoituksella tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

10. Rekisteriselostetta koskevat muutokset


Ravintola White Lady Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tulostusversio